در حال نمایش 7 نتیجه

نمایش 9 24 36

تشک خوشخواب مدل باراباس دو نفره سایز 200*140

6,000,000 تومان
تشک خوشخواب مدل باراباس دو نفره سایز 200*140
 • پارچه تار و بودی بافت ژاکارد
 • الیاف پلی استر حجمی با ترموباند
 • اسفنج رول با ترموباند
 • اسفنج
 • لایه نمد
 • قاب فلزی m
 • نوع فنر متصل

تشک خوشخواب مدل باراباس دو نفره سایز 200*160

7,000,000 تومان
تشک خوشخواب مدل باراباس دو نفره سایز 200*160
 • پارچه تار و بودی بافت ژاکارد
 • الیاف پلی استر حجمی با ترموباند
 • اسفنج رول با ترموباند
 • اسفنج
 • لایه نمد
 • قاب فلزی m
 • نوع فنر متصل

تشک خوشخواب مدل باراباس دو نفره سایز 200*180

8,000,000 تومان
تشک خوشخواب مدل باراباس دو نفره سایز 200*180
 • پارچه تار و بودی بافت ژاکارد
 • الیاف پلی استر حجمی با ترموباند
 • اسفنج رول با ترموباند
 • اسفنج
 • لایه نمد
 • قاب فلزی m
 • نوع فنر متصل

تشک خوشخواب مدل باراباس دو نفره سایز 200*200

9,000,000 تومان
تشک خوشخواب مدل باراباس دو نفره سایز 200*200
 • پارچه تار و بودی بافت ژاکارد
 • الیاف پلی استر حجمی با ترموباند
 • اسفنج رول با ترموباند
 • اسفنج
 • لایه نمد
 • قاب فلزی m
 • نوع فنر متصل

تشک خوشخواب مدل باراباس یک نفره سایز 200*100

4,500,000 تومان
تشک خوشخواب مدل باراباس یک نفره سایز 200*100
 • پارچه تار و بودی بافت ژاکارد
 • الیاف پلی استر حجمی با ترموباند
 • اسفنج رول با ترموباند
 • اسفنج
 • لایه نمد
 • قاب فلزی m
 • نوع فنر متصل

تشک خوشخواب مدل باراباس یک نفره سایز 200*120

5,500,000 تومان
تشک خوشخواب مدل باراباس یک نفره سایز 200*120
 • پارچه تار و بودی بافت ژاکارد
 • الیاف پلی استر حجمی با ترموباند
 • اسفنج رول با ترموباند
 • اسفنج
 • لایه نمد
 • قاب فلزی m
 • نوع فنر متصل

تشک خوشخواب مدل باراباس یک نفره سایز 200*90

4,000,000 تومان
تشک خوشخواب مدل باراباس یک نفره سایز 200*90
 • الیاف پلی استر حجمی با ترموباند
 • پارچه تار و بودی بافت ژاکارد
 • اسفنج رول با ترموباند
 • اسفنج
 • لایه نمد
 • قاب فلزی m
 • نوع فنر متصل