در حال نمایش 7 نتیجه

نمایش 9 24 36

تشک خوشخواب مدل سوپر استار دو نفره سایز 200*140

15,000,000 تومان
تشک خوشخواب مدل سوپر استار دو نفره سایز 200*140
 • پارچه گرد بافت با بافت حلقوی
 • الیاف پلی استر حجمی با ترموباند
 • اسفنج رول
 • ترموباند
 • الیاف پلی استر حجمی
 • اسفنج با ترموباند
 • اسفنج 20 کیلویی
 • شبکه فنر پاکتی میکرو
 • الیاف فشرده pp
 • موکت
 • اسپان باند
 • اسکلت فنر پاکتی
 • قاب اسفنجی
 • ریباند

تشک خوشخواب مدل سوپر استار دو نفره سایز 200*160

16,000,000 تومان
تشک خوشخواب مدل سوپر استار دو نفره سایز 200*160
 • پارچه گرد بافت با بافت حلقوی
 • الیاف پلی استر حجمی با ترموباند
 • اسفنج رول
 • ترموباند
 • الیاف پلی استر حجمی
 • اسفنج با ترموباند
 • اسفنج 20 کیلویی
 • شبکه فنر پاکتی میکرو
 • الیاف فشرده pp
 • موکت
 • اسپان باند
 • اسکلت فنر پاکتی
 • قاب اسفنجی
 • ریباند

تشک خوشخواب مدل سوپر استار دو نفره سایز 200*180

19,000,000 تومان
تشک خوشخواب مدل سوپر استار دو نفره سایز 200*180
 • پارچه گرد بافت با بافت حلقوی
 • الیاف پلی استر حجمی با ترموباند
 • اسفنج رول
 • ترموباند
 • الیاف پلی استر حجمی
 • اسفنج با ترموباند
 • اسفنج 20 کیلویی
 • شبکه فنر پاکتی میکرو
 • الیاف فشرده pp
 • موکت
 • اسپان باند
 • اسکلت فنر پاکتی
 • قاب اسفنجی
 • ریباند

تشک خوشخواب مدل سوپر استار دو نفره سایز 200*200

21,000,000 تومان
تشک خوشخواب مدل سوپر استار دو نفره سایز 200*200
 • پارچه گرد بافت با بافت حلقوی
 • الیاف پلی استر حجمی با ترموباند
 • اسفنج رول
 • ترموباند
 • الیاف پلی استر حجمی
 • اسفنج با ترموباند
 • اسفنج 20 کیلویی
 • شبکه فنر پاکتی میکرو
 • الیاف فشرده pp
 • موکت
 • اسپان باند
 • اسکلت فنر پاکتی
 • قاب اسفنجی
 • ریباند

تشک خوشخواب مدل سوپر استار یک نفره سایز 200*100

10,500,000 تومان
تشک خوشخواب مدل سوپر استار یک نفره سایز 200*100
 • پارچه گرد بافت با بافت حلقوی
 • الیاف پلی استر حجمی با ترموباند
 • اسفنج رول
 • ترموباند
 • الیاف پلی استر حجمی
 • اسفنج با ترموباند
 • اسفنج 20 کیلویی
 • شبکه فنر پاکتی میکرو
 • الیاف فشرده pp
 • موکت
 • اسپان باند
 • اسکلت فنر پاکتی
 • قاب اسفنجی
 • ریباند

تشک خوشخواب مدل سوپر استار یک نفره سایز 200*120

12,500,000 تومان
تشک خوشخواب مدل سوپر استار یک نفره سایز 200*120
 • پارچه گرد بافت با بافت حلقوی
 • الیاف پلی استر حجمی با ترموباند
 • اسفنج رول
 • ترموباند
 • الیاف پلی استر حجمی
 • اسفنج با ترموباند
 • اسفنج 20 کیلویی
 • شبکه فنر پاکتی میکرو
 • الیاف فشرده pp
 • موکت
 • اسپان باند
 • اسکلت فنر پاکتی
 • قاب اسفنجی
 • ریباند

تشک خوشخواب مدل سوپر استار یک نفره سایز 200*90

9,500,000 تومان
تشک خوشخواب مدل سوپر استار یک نفره سایز 200*90
 • پارچه گرد بافت با بافت حلقوی
 • الیاف پلی استر حجمی با ترموباند
 • اسفنج رول
 • ترموباند
 • الیاف پلی استر حجمی
 • اسفنج با ترموباند
 • اسفنج 20 کیلویی
 • شبکه فنر پاکتی میکرو
 • الیاف فشرده pp
 • موکت
 • اسپان باند
 • اسکلت فنر پاکتی
 • قاب اسفنجی
 • ریباند