در حال نمایش 10 نتیجه

نمایش 9 24 36

تشک خوشخواب مدل طبی فنری دو نفره سایز 200*140

8,000,000 تومان
تشک خوشخواب مدل طبی فنری دو نفره سایز 200*140
 • پارچه تار و بودی بافت ژاکارد (100% پلی استر)
 • الیاف پلی استر با ترموباند
 • اسفنج رول با ترموباند
 • الیاف فشرده یا ریباند
 • اسفنج
 • موکت
 • اسکلت فلزی
 • قاب فلزی M دار
 • نوع فنر متصل فشرده قوی

تشک خوشخواب مدل طبی فنری دو نفره سایز 200*160

9,500,000 تومان
تشک خوشخواب مدل طبی فنری دو نفره سایز 200*160
 • پارچه تار و بودی بافت ژاکارد (100% پلی استر)
 • الیاف پلی استر با ترموباند
 • اسفنج رول با ترموباند
 • الیاف فشرده یا ریباند
 • اسفنج
 • موکت
 • اسکلت فلزی
 • قاب فلزی M دار
 • نوع فنر متصل فشرده قوی

تشک خوشخواب مدل طبی فنری دو نفره سایز 200*180

10,500,000 تومان
تشک خوشخواب مدل طبی فنری دو نفره سایز 200*180
 • پارچه تار و بودی بافت ژاکارد (100% پلی استر)
 • الیاف پلی استر با ترموباند
 • اسفنج رول با ترموباند
 • الیاف فشرده یا ریباند
 • اسفنج
 • موکت
 • اسکلت فلزی
 • قاب فلزی M دار
 • نوع فنر متصل فشرده قوی

تشک خوشخواب مدل طبی فنری دو نفره سایز 200*200

12,000,000 تومان
تشک خوشخواب مدل طبی فنری دو نفره سایز 200*200
 • پارچه تار و بودی بافت ژاکارد (100% پلی استر)
 • الیاف پلی استر با ترموباند
 • اسفنج رول با ترموباند
 • الیاف فشرده یا ریباند
 • اسفنج
 • موکت
 • اسکلت فلزی
 • قاب فلزی M دار
 • نوع فنر متصل فشرده قوی

تشک خوشخواب مدل طبی فنری دو نفره سایز 210*200 گرد

17,500,000 تومان
تشک خوشخواب مدل طبی فنری دو نفره سایز 210*200 گرد
 • پارچه تار و بودی بافت ژاکارد (100% پلی استر)
 • الیاف پلی استر با ترموباند
 • اسفنج رول با ترموباند
 • الیاف فشرده یا ریباند
 • اسفنج
 • موکت
 • اسکلت فلزی
 • قاب فلزی M دار
 • نوع فنر متصل فشرده قوی

تشک خوشخواب مدل طبی فنری یک نفره سایز 135*70 نوزاد

3,000,000 تومان
تشک خوشخواب مدل طبی فنری یک نفره سایز 135*70 نوزاد
 • پارچه تار و بودی بافت ژاکارد (100% پلی استر)
 • الیاف پلی استر با ترموباند
 • اسفنج رول با ترموباند
 • الیاف فشرده یا ریباند
 • اسفنج
 • موکت
 • اسکلت فلزی
 • قاب فلزی M دار
 • نوع فنر متصل فشرده قوی

تشک خوشخواب مدل طبی فنری یک نفره سایز 180*80 نوجوان

4,500,000 تومان
تشک خوشخواب مدل طبی فنری یک نفره سایز 180*80 نوجوان
 • پارچه تار و بودی بافت ژاکارد (100% پلی استر)
 • الیاف پلی استر با ترموباند
 • اسفنج رول با ترموباند
 • الیاف فشرده یا ریباند
 • اسفنج
 • موکت
 • اسکلت فلزی
 • قاب فلزی M دار
 • نوع فنر متصل فشرده قوی

تشک خوشخواب مدل طبی فنری یک نفره سایز 200*100

6,000,000 تومان
تشک خوشخواب مدل طبی فنری یک نفره سایز 200*100
 • پارچه تار و بودی بافت ژاکارد (100% پلی استر)
 • الیاف پلی استر با ترموباند
 • اسفنج رول با ترموباند
 • الیاف فشرده یا ریباند
 • اسفنج
 • موکت
 • اسکلت فلزی
 • قاب فلزی M دار
 • نوع فنر متصل فشرده قوی

تشک خوشخواب مدل طبی فنری یک نفره سایز 200*120

7,000,000 تومان
تشک خوشخواب مدل طبی فنری یک نفره سایز 200*120
 • پارچه تار و بودی بافت ژاکارد (100% پلی استر)
 • الیاف پلی استر با ترموباند
 • اسفنج رول با ترموباند
 • الیاف فشرده یا ریباند
 • اسفنج
 • موکت
 • اسکلت فلزی
 • قاب فلزی M دار
 • نوع فنر متصل فشرده قوی

تشک خوشخواب مدل طبی فنری یک نفره سایز 200*90

5,000,000 تومان
تشک خوشخواب مدل طبی فنری یک نفره سایز 200*90
 • پارچه تار و بودی بافت ژاکارد (100% پلی استر)
 • الیاف پلی استر با ترموباند
 • اسفنج رول با ترموباند
 • الیاف فشرده یا ریباند
 • اسفنج
 • موکت
 • اسکلت فلزی
 • قاب فلزی M دار
 • نوع فنر متصل فشرده قوی