در حال نمایش 7 نتیجه

نمایش 9 24 36

تشک خوشخواب مدل طبی پاکتی دو نفره سایز 200*140

9,500,000 تومان
تشک خوشخواب مدل طبی پاکتی دو نفره سایز 200*140
 • پارچه تار و بودی بافت ژاکارد (100% پلی استر)
 • الیاف پلی استر با ترموباند
 • اسفنج رول ویژه
 • ترموباند
 • ترموفلت
 • قاب فلزی M دار
 • فنر پاکتی(منفصل)

تشک خوشخواب مدل طبی پاکتی دو نفره سایز 200*160

10,500,000 تومان
تشک خوشخواب مدل طبی پاکتی دو نفره سایز 200*160
 • پارچه تار و بودی بافت ژاکارد (100% پلی استر)
 • الیاف پلی استر با ترموباند
 • اسفنج رول ویژه
 • ترموباند
 • ترموفلت
 • قاب فلزی M دار
 • فنر پاکتی(منفصل)

تشک خوشخواب مدل طبی پاکتی دو نفره سایز 200*180

12,000,000 تومان
تشک خوشخواب مدل طبی پاکتی دو نفره سایز 200*180
 • پارچه تار و بودی بافت ژاکارد (100% پلی استر)
 • الیاف پلی استر با ترموباند
 • اسفنج رول ویژه
 • ترموباند
 • ترموفلت
 • قاب فلزی M دار
 • فنر پاکتی(منفصل)

تشک خوشخواب مدل طبی پاکتی دو نفره سایز 200*200

14,000,000 تومان
تشک خوشخواب مدل طبی پاکتی دو نفره سایز 200*200
 • پارچه تار و بودی بافت ژاکارد (100% پلی استر)
 • الیاف پلی استر با ترموباند
 • اسفنج رول ویژه
 • ترموباند
 • ترموفلت
 • قاب فلزی M دار
 • فنر پاکتی(منفصل)

تشک خوشخواب مدل طبی پاکتی یک نفره سایز 200*100

6,500,000 تومان
تشک خوشخواب مدل طبی پاکتی یک نفره سایز 200*100
 • پارچه تار و بودی بافت ژاکارد (100% پلی استر)
 • الیاف پلی استر با ترموباند
 • اسفنج رول ویژه
 • ترموباند
 • ترموفلت
 • قاب فلزی M دار
 • فنر پاکتی(منفصل)

تشک خوشخواب مدل طبی پاکتی یک نفره سایز 200*120

8,000,000 تومان
تشک خوشخواب مدل طبی پاکتی یک نفره سایز 200*120
 • پارچه تار و بودی بافت ژاکارد (100% پلی استر)
 • الیاف پلی استر با ترموباند
 • اسفنج رول ویژه
 • ترموباند
 • ترموفلت
 • قاب فلزی M دار
 • فنر پاکتی(منفصل)

تشک خوشخواب مدل طبی پاکتی یک نفره سایز 200*90

6,000,000 تومان
تشک خوشخواب مدل طبی پاکتی یک نفره سایز 200*90
 • پارچه تار و بودی بافت ژاکارد (100% پلی استر)
 • الیاف پلی استر با ترموباند
 • اسفنج رول ویژه
 • ترموباند
 • ترموفلت
 • قاب فلزی M دار
 • فنر پاکتی(منفصل)