در حال نمایش 7 نتیجه

نمایش 9 24 36

تشک خوشخواب مدل کلاسیک دو نفره سایز 200*140

قیمت اصلی 6,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,110,000 تومان است.
تشک خوشخواب مدل کلاسیک دو نفره سایز 200*140
 • پارچه تار و بودی بافت ژاکارد (100% پلی استر)
 • الیاف پلی استر حجمی با ترموباند
 • اسفنج رول
 •  ریباند
 • فنر میکروسل
 • لایه نمد
 • استفاده از لایه مخصوص ترموباند جهت تسهیل جریان هوا در سطح تشک و تعریق کمتر بدن
 • قاب فلزی M دار
 • نوع فنر متصل با قطر مفتول 2.2 میلیمتر(بونل)

تشک خوشخواب مدل کلاسیک دو نفره سایز 200*160

قیمت اصلی 7,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,040,000 تومان است.
تشک خوشخواب مدل کلاسیک دو نفره سایز 200*160
 • پارچه تار و بودی بافت ژاکارد (100% پلی استر)
 • الیاف پلی استر حجمی با ترموباند
 • اسفنج رول
 •  ریباند
 • فنر میکروسل
 • لایه نمد
 • استفاده از لایه مخصوص ترموباند جهت تسهیل جریان هوا در سطح تشک و تعریق کمتر بدن
 • قاب فلزی M دار
 • نوع فنر متصل با قطر مفتول 2.2 میلیمتر(بونل)

تشک خوشخواب مدل کلاسیک دو نفره سایز 200*180

قیمت اصلی 8,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,990,000 تومان است.
تشک خوشخواب مدل کلاسیک دو نفره سایز 200*180
 • پارچه تار و بودی بافت ژاکارد (100% پلی استر)
 • الیاف پلی استر حجمی با ترموباند
 • اسفنج رول
 •  ریباند
 • فنر میکروسل
 • لایه نمد
 • استفاده از لایه مخصوص ترموباند جهت تسهیل جریان هوا در سطح تشک و تعریق کمتر بدن
 • قاب فلزی M دار
 • نوع فنر متصل با قطر مفتول 2.2 میلیمتر(بونل)

تشک خوشخواب مدل کلاسیک دو نفره سایز 200*200

قیمت اصلی 9,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 8,920,000 تومان است.
تشک خوشخواب مدل کلاسیک دو نفره سایز 200*200
 • پارچه تار و بودی بافت ژاکارد (100% پلی استر)
 • الیاف پلی استر حجمی با ترموباند
 • اسفنج رول
 •  ریباند
 • فنر میکروسل
 • لایه نمد
 • استفاده از لایه مخصوص ترموباند جهت تسهیل جریان هوا در سطح تشک و تعریق کمتر بدن
 • قاب فلزی M دار
 • نوع فنر متصل با قطر مفتول 2.2 میلیمتر(بونل)

تشک خوشخواب مدل کلاسیک یک نفره سایز 200*100

قیمت اصلی 4,700,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,415,000 تومان است.
تشک خوشخواب مدل کلاسیک یک نفره سایز 200*100
 • پارچه تار و بودی بافت ژاکارد (100% پلی استر)
 • الیاف پلی استر حجمی با ترموباند
 • اسفنج رول
 •  ریباند
 • فنر میکروسل
 • لایه نمد
 • استفاده از لایه مخصوص ترموباند جهت تسهیل جریان هوا در سطح تشک و تعریق کمتر بدن
 • قاب فلزی M دار
 • نوع فنر متصل با قطر مفتول 2.2 میلیمتر(بونل)

تشک خوشخواب مدل کلاسیک یک نفره سایز 200*120

قیمت اصلی 5,600,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,254,000 تومان است.
تشک خوشخواب مدل کلاسیک یک نفره سایز 200*120
 • پارچه تار و بودی بافت ژاکارد (100% پلی استر)
 • الیاف پلی استر حجمی با ترموباند
 • اسفنج رول
 •  ریباند
 • فنر میکروسل
 • لایه نمد
 • استفاده از لایه مخصوص ترموباند جهت تسهیل جریان هوا در سطح تشک و تعریق کمتر بدن
 • قاب فلزی M دار
 • نوع فنر متصل با قطر مفتول 2.2 میلیمتر(بونل)

تشک خوشخواب مدل کلاسیک یک نفره سایز 200*90

قیمت اصلی 4,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,942,000 تومان است.
تشک خوشخواب مدل کلاسیک یک نفره سایز 200*90
 • پارچه تار و بودی بافت ژاکارد (100% پلی استر)
 • الیاف پلی استر حجمی با ترموباند
 • اسفنج رول
 •  ریباند
 • فنر میکروسل
 • لایه نمد
 • استفاده از لایه مخصوص ترموباند جهت تسهیل جریان هوا در سطح تشک و تعریق کمتر بدن
 • قاب فلزی M دار
 • نوع فنر متصل با قطر مفتول 2.2 میلیمتر(بونل)